Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Optimismul creștin vaccin contra virusului Covid19

Am primit în ultima vreme de la prieteni și cunoștințe multe glume și glumițe despre virusul Covid 19. Unele reușite, altele mai puțin. Le-am primit și le-am luat ca atare. Mi-am spus: iată dovada că spiritul uman nu se lasă subjugat de nicio nenorocire, oricât de mare și parșivă, precum pandemia actuală! Dar în perioadele negre ale istoriei Biserica a răspuns altfel la greutățile și încercările pe care le-a avut de înfruntat, și anume printr-o atitudine sufletească pe care o numim optimismul creștin.

Dacă glumițele izvorăsc din puterea spiritului uman, optimismul creștin este legat de încrederea creștinului în Isus Christos și în Dumnezeu Tatăl. Citim în Evanghelia de astăzi aceste cuvinte: „Să nu se tulbure inima voastră! Credeți în Dumnezeu și credeți și în mine!” (In 14, 1). Aici credința înseamnă încredere. Așadar, cine crede în Isus, de fapt, are încredere în El. Avem și noi puterea de a glumi de necazurile izolării sau ne împărtășim din optimismul creștin?

Închiderea bisericilor și carantina în familii de dragul celor mai vulnerabili din jurul nostru i-au făcut pe unii să-și piardă speranța că Isus Christos ar mai avea ceva de spus, astăzi. Și totuși, când presiunea încercărilor devine foarte puternică, atunci Isus Christos vine alături de ucenici săi și îi însoțește cu cele două mâini ale sale, Adevărul și Viața. Cu o mână le arată Calea, iar aceasta este Adevărul, și cu cealaltă îi ridică dacă au căzut, aceasta fiind Viața.

Isus vine alături și de noi, astăzi, în izolare. Vine și se manifestă ca prezență puternică, atât de tare încât îl percepem, uneori, când suntem obosiți, ca pe o absență. Oricum în seara necazurilor, dacă ajungem cu bine acasă și ne numărăm, observăm că, față de câți eram la început, unul este în plus, nu iese la numărătoare. Pe acest Mereu al Doilea, al Treilea în plus alături de noi se bazează optimismul creștin.

Mesajul duminicii de astăzi este acesta: să ne aruncăm în brațele lui Isus, Adevărul și Viața, pentru a găsi Calea și a birui ispitele descurajării din timpul pandemiei prin puterea optimismului creștin. Detalii găsiți în predica postată mai jos.

  • 10 mai 2020