Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!

Absolvenți FTRC UB 2018 imagini

SFÂNTUL AUGUSTIN DESPRE BOTEZUL DOMNULUI (14) „Să ascultăm învățătura porumbiței. Ea a luat-o de la Capul său, care este Domnul, și spune: Tu ai botezul dar nu ai iubirea de aproapele, acea iubire care mă face să gânguresc. El răspunde: ce înseamnă că am botezul și nu am iubirea de aproapele? Pot să am sacramentele fără să am iubirea de aproapele? Nu protesta, ci arată-mi cum poate să aibă iubirea de aproapele acela care rupe unitatea. Am botezul, spui tu. Este adevărat, îl ai, dar botezul fără iubirea de aproapele nu-ți servește la nimic,...

SFÂNTUL IOAN PAUL II ESTE PENTRU REFACEREA UNITĂȚII DINTRE CREȘTINII CATOLICI, ORTODOCȘI ȘI PROTESTANȚI DIN ROMÂNIA Către Membrii Conferinței Episcopale Române (vineri 7 mai 1999): Trebuie să ne străduim toți, cu inimă deschisă și perseverență în cadrul dialogului, atât teologic cât și caritativ, cu celelalte Biserici și Comunități creștine, în perspectiva unității tuturor discipolilor lui Cristos. În această privință să nu uităm învățătura Conciliului Vatican II, când subliniază că sufletul mișcării ecumenice îl constituie...

CRISTOLOGIE FILOSOFICĂ Semestrul de primăvară 2016/2017 Responsabil curs: Pr. Prof. Dr. Wilhelm Dancă Eligibilitate: studenții masteranzi, anul I (FTRC); doctoranzi, anul I (SDF, SDTSR) Structura pentru masteranzi: Curs teoretic 2 ore/ săptămână = 28 ore. Seminar 2 ore / săptămână = 28 ore. Structura pentru doctoranzi SDF/SDTRS: Curs teoretic 1 oră/ săptămână = 14 ore. Seminar 1 oră/ săptămână = 14 ore. Sala 24, et. 2. Joia, între 16.30 și 19.45   1). Introducere * Xavier Tilliette, Le Christ de la philosophie, Les Editions du Cerf, Paris 1990. *...

INFORMAŢII PERSONALE WILHELM DANCĂ Gen. Berthelot, nr. 19, 010164 București (România)  (+40) 021 201 5429  wilhelm.danca@gmail.com   EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   18/05/2016–Prezent Profesor abilitat în teologie Universitatea București, Facultatea de Teologie Catolică   01/03/2016–Prezent Decan, Facultatea de Teologie Romano-Catolică Universitatea din București, București (România)   01/08/2015–21/03/2017 Director Școala Doctorală de Teologie și Studii Religioase Facultatea de Teologie Romano-Catolică,...

PERSONAL INFORMATION WILHELM DANCĂ Gen. Berthelot, 19, 010164 Bucharest (Romania)  (+40) 021 201 5429  wilhelm.danca@gmail.com   WORK EXPERIENCE   18/05/2016–Present Professor Habilitated in Theology University of Bucharest, Faculty of Catholic Theology, Bucharest (Romania)   01/03/2016–Present Dean University of Bucharest Director of educational and teaching programs at Roman-Catholic Faculty of Theology. Manager of the Faculty’s patrimony.​   01/08/2015–21/03/2017 Head of the Doctoral School...