Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!

CRISTOLOGIE FILOSOFICĂ Semestrul de primăvară 2016/2017 Responsabil curs: Pr. Prof. Dr. Wilhelm Dancă Eligibilitate: studenții masteranzi, anul I (FTRC); doctoranzi, anul I (SDF, SDTSR) Structura pentru masteranzi: Curs teoretic 2 ore/ săptămână = 28 ore. Seminar 2 ore / săptămână = 28 ore. Structura pentru doctoranzi SDF/SDTRS: Curs teoretic 1 oră/ săptămână = 14 ore. Seminar 1 oră/ săptămână = 14 ore. Sala 24, et. 2. Joia, între 16.30 și 19.45   1). Introducere * Xavier Tilliette, Le Christ de la philosophie, Les Editions du Cerf, Paris 1990. *...